Asmus Nørreslet dansk bjergguide
Home > Tilmelding
Tilmelding

Verte

Enhver tilmelding til ture og kurser organiseret af Norreslet Mountaineering sker ved personlig henvendelse direkte til Asmus Nørreslet enten via email eller telefon (Tel. +33 (0)6 84 20 91 82)

Tilmeldingen sker ved at fremsende en tilmeldingsformular og indbetale et depositum. Endeligt vil et restbeløb skulle betales 2 måneder inden turens første dag.

Se nedenfor for de vigtigste og udvalgte vilkår ved bookning af ture med Norreslet Mountaineering.
Alle betingelser står skrevet i vores "generelle betingelser", der findes på 3. side i tilmeldingsformularerne.

Norreslet Mountaineering
Rejse garanti
Download tilmeldingsformular
Bankoplysninger
Tilmelding og betaling
Aflysning
Forsikring
Program forbehold

Norreslet Mountaineering.

Alle bookninger foretages med:

SARL Norreslet Mountaineering
95 Chemin de l'Abreuvoir
Bois Rond
74310 Les Houches, France.

Tel. +33 (0)6 84 20 91 82
E-mail

Statut: Personne Morale
Forme Juridique: SARL à associé unique
R.C.S. ANNECY 819 163 700
Numero Siret: 8191637000019
S.A.R.L. au capital de 15000€

Rejse garantier

Vi er tilmeldt det franske register for rejse-arrangørerer med følgende oplysninger:

Numero Immatriculation Registre des Opérateurs de Voyages et de Sejours : IM074160009
Garantie Financiere : GROUPAMA Assurance – Crédit, 8-10 Rue d’Astorg, 75008 Paris, France, Contrat n°4000715030/0
Assurance responsibilité Civile professionelle: MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9, France, Police n°127314664


Download

Sommer tilmeldingsformular + generelle betingelser
Pdf icon

Vinter tilmeldingsformular + generelle betingelser
Pdf icon

Bankoplysninger

CREDIT MUTUEL CHAMONIX
252 AVENUE MICHEL CROZ
74400 CHAMONIX MONT BLANC

Account owner: Norreslet Mountaineering, 95 Chemin de l'Abreuvoir, 74310 Les Houches
IBAN:  FR76 1027 8024 1100 0202 4310 250(International Bank Account Number)
BIC:  CMCIFR2A (swiftkode)

Tilmeldning og betaling

1. For at tilmelde sig en tur med Norreslet Mountaineering skal en tilmeldingsform pr deltager udfyldes og fremsendes enten pr email eller almindelig post.
2. Ved modtagelse af tilmeldingsformularen fremsendes en regning for turen.
3. En endelig beskæftigelse på turen sendes efter vi har modtaget dit depositum. Dato for modtagelse af depositum er startdato for vores aftale.
4. Restbeløbet skal overføres senest 2 mdr. inden turens første dag eller på den dato, der er beskrevet i regningen.
5. Hvis restbeløbet ikke er modtaget af Norreslet Mountaineering v. Asmus Nørreslet til den dato markeret på regningen vil vi forbeholde os retten af aflyse din tilmelding og beholde dit depositum.

Vi anbefaler på det kraftigeste deltageren at tegne en afbestillingsforsikring for turen. Denne forsikring skal tegnes ved indbetaling af
depositum.

Aflysning

Aflysning af kursus skal ske skriftligt.

Vi reserverer retten til at aflyse kurser, hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere op til 14 dg inden start. Hvis det kursus du har booket bliver aflyst, vil vi forsøge at tilbyde dig plads på et andet kursus uden ekstra omkostninger for dig. Er dette ikke muligt, eller passer datoerne for det alternative kursus dig ikke, vil du få det fulde indbetalte beløb tilbagebetalt. Vi er derimod i tilfælde af, at vi aflyser, ikke ansvarlige for betaling af andet end refusion af din indbetaling. Vi erstatter således f.eks. ikke de udgifter, du måtte have afholdt i forbindelse med den planlagte tur (f.eks. til flybillet, forsikringer eller udstyr m.v.).

Forsikring

Deltagere på Norreslet Mountaineerings kurser er personligt ansvarlige for at være korrekt forsikrede. Bjergbestigning er rutinemæssigt undtaget fra normal forsikringsdækning i ulykkesforsikringer, og deltagerne opfordres derfor til at tegne specialforsikringer, der også omfatter redning, lægebehandling og hjemtransport i forhold til den/de aktiviteter der er beskrevet i kursusbeskrivelsen. Inden du tegner en sådan privat forsikring, kan du dog rette henvendelse til den offentlige sygesikring for at få nærmere besked om, i hvilken udstrækning, du er dækket af den offentlige sikringsordning, således at du kun tegner privat forsikring i den udstrækning, du ikke allerede er dækket af den offentlige ordning.

Det anbefales at der tegner en afbestillingsforsikring. Denne forsikring er vigtig skulle du være forhindret i at deltage i turen.

Program forbehold

Programmet indeholder en angivelse af, hvilke aktiviteter der planlægges, og i hvilken rækkefølge, aktiviteterne påtænkes gennemført. Programmet kan imidlertid kun gennemføres, såfremt vejr og aktuelle bjergforhold tillader det. Det kan være nødvendigt at foretage ændringer i programmet, herunder ved at flytte bestemte aktiviteter fra en dag til en anden. Dårligt vejr, kraftig vind, farlige sneforhold er alle situationer og forhold, der kan betyde, at vi må indstille en klatretur/skitur højt oppe i terrænnet. Guiden, der leder gruppen, har altid den suveræne ret til at tage beslutninger om, hvorvidt planlagte aktiviteter skal gennemføres under hensyn til vejr- og bjergforholdene. Der ydes ikke refusion eller kompensation til deltagerne, hvis planlagte aktiviteter ændres eller aflyses som følge af vejr- og bjergforholdene.